Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Toplumsal Grup Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Toplumsal Gruplar (Kümeler)


Toplumsal Grup Nedir


Ortak amaçlarını gerçekleştirmek için üyeleri arasında ilişkileri düzenleyen kuralların bulunduğu her üyenin grubun varlığını ve simgelerini bilinçli olarak ayırdettiği sürekliliği olan bireyler topluluğuna grup denir.

Toplumsal Grubun Özellikleri


Toplumsal grubun oluşması için şu özelliklerin bulunması gerekir:
- En az iki kişiden oluşmak
- Ortak amaçlara sahip olmak
- Bireylerin yerlerini belirleyen statülere sahip olmak
- Statülere bağlı beklenen rollere sahip olmak
- Grup içinde ilişkileri düzenleyen kurallar

Bir grubun sürekliliğini sağlayabilmesi için şu fonksiyonları yerine getirmesi gerekir:
- Grup grubu bir arada tutan "biz" bilincini oluşturmalıdır.
- Grup üyelerinin beklentilerine yanıt vermelidir.

Toplumsal Grup Türleri


a) Üye Sayılarına Göre Gruplar


- Küçük Grup : Arkadaşlık aile gibi gruplar
- Büyük Grup : Kent devlet gibi gruplar.

b) Sürelerine Göre Gruplar


- Geçici Grup : Tatilde tanışıp arkadaşlık yapan kişilerden oluşan gruplar bu türe girerler.
- Sürekli Grup : Aile köy gibi gruplar.

c) Katılma Biçimine Göre Gruplar


- Üyelerinin İradeleriyle Katıldığı Grup : Dernek Siyasi parti bu tür gruplardır.
- Üyelerinin İradeleri Dışında Katıldığı Grup : Aile akrabalık ya da bir kastın üyesi olarak doğmak bu gruplara örnektir.

d) Kuruluş Biçimine Göre Gruplar


- Resmi Grup : Bir devlet dairesinde çalışanlar sendikalar dernekler
- Resmi Olmayan Grup : Akrabalık arkadaşlık grupları

Toplumsal İlişki Biçimlerine Göre Gruplar


Cooley Tönnies ve Durkheim grupları üyeleri arasındaki ilişkilere göre sınıflandırmışlardır.

Cooley in Sınıflandırması


a) Birincil Gruplar : Yüzyüze ilişkilerin ve duygusal bağların güçlü olduğu gruplardır. Grubu birbirine bağlayan "biz" bilincidir. Aile akrabalık arkadaşlık grupları birincil gruplardır.
b) İkincil Gruplar : Grubun üyeleri arasındaki ilişkiler sınırlı ve resmi ilişkilerdir. Grupta "ben" duygusu hakimdir. Bireyler ortak çıkarlarını koruyabilmek için bir araya gelmiştir. Dernek sendika siyasi partiler bu tür gruplara örnek oluşturur.

Tönnies in Sınıflandırması


a) Cemaat : Ortak iradenin ortak mülkiyetin bulunduğu etnik köken ırk din kültür gibi özellikleri farklılaşmamış gruplardır. Üyeler arasındaki ilişkileri gelenekler sağlar.
b) Cemiyet : Bireysel mülkiyetin bireysel iradenin hakim olduğu gruplardır. Bireyler arasındaki ilişkiler toplumsal sözleşmelerle (resmi ve yazılı kurallarla) sağlanır. Üyeler arasında akılcı çıkar anlaşmaları egemendir.

Durkheim in Sınıflandırması


a) Mekanik Dayanışmalı Gruplar : Genellikle sanayi öncesi toplumlarda görülen benzer statüdeki insanlar arasındaki dayanışmanın güçlü olduğu iş bölümünün yaygınlaşmadığı üyelerin birbirlerine duygusal bağlarla bağlı olduğu gruplardır.
b) Organik Dayanışmalı Gruplar : Durkheim e göre nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte iş bölümü ve işlevsel uzmanlaşma ortaya çıkmıştır. Modern sanayi toplumlarında farklı alanlarda uzmanlaşan farklı gruplardaki insanlar arasında organik bir dayanışma vardır.


Toplumsal Grup Resimleri

  • 0
    Toplumsal Grup 3 yıl önce

    Toplumsal Grup

Toplumsal Grup Sunumları

Toplumsal Grup Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Toplumsal Grup Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Toplumsal Grup
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)